Utvärderingsenkät Kraftens hus

Verksamheten vid Kraftens hus ska under 2019 utvärderas av forskare vid Chalmers tekniska högskola och Regionalt cancercentrum väst. Du som är cancerberörd och som har besökt Kraftens hus en eller […]
blue and brown steel bridge

Verksamheten vid Kraftens hus ska under 2019 utvärderas av forskare vid Chalmers tekniska högskola och Regionalt cancercentrum väst.

Du som är cancerberörd och som har besökt Kraftens hus en eller flera gånger, vill du delta?  Enkäten är anonym och beräknas ta 10–15 minuter att besvara.

Klicka på nedan länk för att besvara enkäten

https://response.questback.com/chalmerstekniskahgskolaab/utvardering_kraftens_hus o