Corona virus – vi följer aktivt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du har minsta tecken till luftvägssymptom, feber eller hosta skall du inte besöka Kraftens hus av hänsyn till våra besökare.
blue and brown steel bridge

Om du har minsta tecken till luftvägssymptom, feber eller hosta skall du inte besöka Kraftens hus av hänsyn till våra besökare.