Glada besked från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 30 juni 2021

Glada besked från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som kommer ge oss goda förutsättningar att kunna ge cancerdrabbade och cancerberörda stöd över tid. Vi är också superglada över att vi får möjlighet […]
blue and brown steel bridge

Glada besked från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som kommer ge oss goda förutsättningar att kunna ge cancerdrabbade och cancerberörda stöd över tid. Vi är också superglada över att vi får möjlighet att sprida konceptet med Göteborg som är i startgroparna.