Familj och Sorg – stödgrupper för barn, vuxna och ungdomar när en förälder har dött, hösten 2022

Svenska kyrkan i Borås och Kraftens hus startar i höst i samverkan med Borås Stads Anhörigstöd verksamhet med stödgrupper för barn, ungdomar och vuxna när en förälder har dött.  Stödgrupperna […]
blue and brown steel bridge

Svenska kyrkan i Borås och Kraftens hus startar i höst i samverkan med Borås Stads Anhörigstöd verksamhet med stödgrupper för barn, ungdomar och vuxna när en förälder har dött.

 Stödgrupperna vänder sig till barn, ungdomar och vuxna där en förälder/partner har dött. Dödsfallet kan ha skett i år eller för några års sedan, det viktigaste är dock att det finns en önskan att träffa andra i liknande situation. 

Stödgrupperna träffas 10 gånger under hösten 2021 med start 13 september. I varje grupp deltar 4–8 personer. Vi planerar att ha en grupp för skolbarn, en för tonåringar, en för unga vuxna och en för föräldrar. Det är av värde om flera personer från samma familj deltar parallellt. Stödgrupperna är kostnadsfria och alla är välkomna oberoende av livsåskådning.

Vi som leder stödgrupperna kommer från Kraftens hus, Svenska kyrkan i Borås och Borås Stads Anhörigstöd. Alla ledare har erfarenhet av att sitt arbete möta människor i olika situationer. I varje grupp finns en ledare som har erfarenhet av att möta människor i sorg.

Innan stödgrupperna startar kommer vi träffa varje familj enskilt för att ge information och svara på frågor. Vi tar emot intresseanmälningar löpande.

Om du vill ha mer information kontakta oss gärna!

TACK!