Informationsmaterial

Utvärderingen av Kraftens hus är utförd av Chalmers efter att Kraftens hus varit i drift i några år.

Klicka på bilden för att ta del av och ladda ner.

Läs om det fysiska rummets betydelse för verksamheten inom Kraftens hus.

Klicka på bilden för att öppna dokumentet.

Klicka på bilden för att läsa om vår resa mot ett Kraftens hus Sjuhärad och vårt studiebesök på Maggies West London.

Ta del av en studie om betydelsen av patientledd social innovation. Klicka på bilden för att läsa mer.

Informationsblad om Kraftens hus.

Klicka på bilden och ladda ner informationsbladet och ta med till någon som behöver det.

Ta del av värdefulla återhämtnings- strategier. en inspirationsbroshyr framtagen av besökarna på Kraftens hus.

Klicka på bilden för att läsa och ladda ner materialet.