TÄNK ATT

Filmen visar invigningen av Kraftens hus i februari 2018, där olika personer berättar om sina tankar. Kraftens hus vill ge kraft till cancerberörda genom att erbjuda en mötesplats för alla […]
blue and brown steel bridge

Filmen visar invigningen av Kraftens hus i februari 2018, där olika personer berättar om sina tankar.

Kraftens hus vill ge kraft till cancerberörda genom att erbjuda en mötesplats för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked och underlätta deras vardag genom att sammanfoga samhällets resurser på ett nytt sätt. Kraftens hus kompletterar den cancerrehabilitering som ges inom sjukvården.Kraftens hus är en plats för aktiviteter, stöd och information, som syftar till att ge emotionellt, socialt och praktiskt stöd till alla cancerberörda. Mötesplatsen vänder sig till både patienter och närstående, vuxna såväl som barn.