Familj i sorg

INGEN ska behöva vara ensam med sin sorg!

Familjer i sorg

Stödgrupper för barn, ungdomar och vuxna när en förälder dött

När någon i familjen dör förändras livet och blir sig aldrig likt. Hela familjen måste hitta ett nytt sätt att leva vidare i vardagen. Det kan hjälpa att dela sina tankar och erfarenheter med människor som är i en liknande situation. Även om alla har olika sätt att uttrycka sorgen på kan du känna igen dig i andras upplevelser. Varje människas sorg är dock unik.

Kraftens hus erbjuder tillsammans med Svenska kyrkan i Borås och Borås Stads Anhörigstöd stödgrupper för familjer i sorg, där en förälder dött.

Det är av värde om flera personer från samma familj deltar. Vi har fyra grupper parallellt under samma kväll – en stödgrupp för skolbarn, en för tonåringar, en för unga vuxna och en för föräldrar. I varje grupp deltar fyra till åtta personer.

Vid träffarna arbetar grupperna parallellt med samtal, aktiviteter och övningar kring olika teman som till exempel minnen, känslor och vad som hjälper i sorgen. Vi börjar varje träff med att fika kl. 17.00, innan vi delar in oss i grupperna.

Hösten 2023 kommer grupperna att starta i oktober och verksamheten planeras på måndagar kl.17.30 – 19.00

Verksamheten bedrivs som ett Idéburet offentligt partnerskap, IOP, tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Vill du vara med?

Stödgrupperna är kostnadsfria och du är välkomna oavsett var du bor eller vilken livsåskådning du har. Innan stödgrupperna startar kommer vi att träffa varje familj enskilt för att ge information och svara på frågor.

Kontakt

Om du har frågor eller vill anmäla dig, så ring till oss på Kraftens hus alternativt skicka ett mail.

sjuhärad@kraftenshus.se eller tel: 072-2259298

 

Ladda ner broschyr här

Se filmer om stödgrupperna