Om oss

Kraftens hus är en ideell förening som vill skapa och driva en mötesplats för gemenskap som kan ge kraft och stöd till alla som berörs av cancer, främst patienter och närstående. Kraftens hus är en plats för socialt, emotionellt, praktiskt och fysiska stöd för alla cancerberörda. 

Vår vison är att ”Ingen ska behöva vara ensam med sin cancer”

Kraftens hus är resultatet av en gemensam vilja att arbeta på ett annorlunda sätt.

Under åren då vi drivit utvecklingsarbete tillsammans med patienter, närstående, Cancer Centrum Väst, patient och närståenderådet på Cancercentrum Väst, Chalmers Health Care innovation, Södra Älvsborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen, Borås stad med flera har vi med stöd i den senaste forskningen, utvecklat ett antal vägledande principer

Tanken med Kraftens hus är att integrera resurser från olika delar av samhället som bidrar till att människor kan få kraft och trygghet för återhämtning.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Föreningens arbete ska utgå ifrån respekt för människors lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet och sexuell läggning.

Kraftens hus Sjuhärad ska samverka med diagnosspecifika patientföreningar

Kraftens hus Sjuhärad ska medverka till kunskapsbildning och innovativt lärande om cancerberördas behov och hur dessa kan mötas.

Kraftens hus Sjuhärad ska medverka till hälsofrämjande insatser mot cancer i samhället.

Vår historia började som ett initiativ från Regionalt Cancercentrum Västs Patient- och Närstående råd.
Läs mer här

Uggla