Information om oss

Informationsblad om Kraftens hus Sjuhärad. Klicka på bilden för att se den större, ladda ner eller skriva ut. Ge gärna informationen vidare till någon du tror behöver den.

Finn kraften i återhämtning!

Klicka på bilden för att ta del av och ladda ner.

Uggla
Ladda ner och ta med som stöd vid återgång i arbete eller lämna till din chef. I broschyren får arbetsgivare råd om hur stöd till medarbetare, som fått en cancerdiagnos, kan ges samt tips om hur samtal kan utformas.

Broschyr Har du en medarbetare som drabbats av cancer?