För arbetsgivare & kollegor

Här får du som arbetsgivare/kollega råd om hur du kan hjälpa medarbetare som fått en cancerdiagnos samt hur du stöttar övriga kollegor i arbetsgruppen. Kraften hus medarbetare/volontärer kan komma ut till ert företag och berätta om hur det är att leva med cancer. Men även om bemötandet av en medarbetare som nyligen fått ett cancerbesked. Vi kan också stötta i planering av återgång i arbetet. Vår information kan göras som en föreläsning för hela arbetsplatsen, en arbetsgrupp eller för ett fåtal personer.

Du som är cancerdrabbad – ladda gärna ner broschyren och ta med som stöd i kontakten med arbetgivare och kollegor.

Uggla