För arbetsgivare & kollegor

Ladda ner och ta med som stöd i vid tillbakagång till arbetet. Arbetsgivare får råd om hur du kan hjälpa medarbetare som fått en cancerdiagnos samt hur du stöttar övriga kollegor i arbetsgruppen.

Uggla