Partners

Kraftens hus verksamhet bygger till stor del på samarbete med sjukvården, myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och andra organisationer som finns runt omkring de cancerberörda.

Tillsammans är vi starka! 

Partners - Photo by Cytonn Photography

Våra samarbetspartners…

Våra företagspartners…