Process

Genom designworkshops och dialogmöten gemensamt med representanter från alla inblandade aktörer har projektet skapat förutsättningar för att gå in med öppet sinne och gemensamt kunna ifrågasätta den rådande ordningen och undersöka vilka behov som verkligen finns.

– Det har möjliggjort att vi tillsammans omformulerat vår tro på vad som är möjligt och omdefinierat lösningar och ansatser kring hur cancerberördas behov kan tillfredsställas. Det handlar om att tänka nytt, säger Andreas Hellström, forskare Center för Healthcare Improvement vid Chalmers.

blue and brown steel bridge

I filmen ”Tänk nytt” beskriver projektdeltagare tankarna bakom Kraftens hus och erfarenheterna från det gemensamma arbetet.