Verksamhet

Kraftens hus ger kraft till cancerberörda!

Vi är en mötesplats för alla som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked. Kom till Kraftens hus för att träffa andra i samma situation och för att i lugn tillåtande miljö samtala och få kraft. Vi vet att mötet mellan människor är oerhört viktigt.

Vi erbjuder socialt, emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd.
Vi anpassar verksamheten till alla åldrar, vuxna, barn, ungdomar och familjer är välkomna.

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ KRAFTENS HUS!

blue and brown steel bridge

Infoblad

Uggla

Tryck på infobladet, ladda ner och skriv ut.