Styrelsen

Kraftens hus styrelse arbetar helt ideellt, vi har olika bakgrunder och erfarenheter med oss, och därmed också ett brett kunskapsfält att utgå ifrån i vårt uppdrag. Styrelsen väljs varje år vid föreningsstämman av Kraftens hus medlemmar. Vi verkar idag i Sjuhäradsområdet men är också med i olika forum inom Västra Götalandsregionen och nationellt. Vårt uppdrag är att erbjuda cancerdrabbade och cancerberörda en mötesplats där man får socialt, emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd och för att möta andra i samma situation. 

blue and brown steel bridge
Ralph Harlid

Ralph Harlid

Ordförande

Leine Persson

Leine Persson

Vice Ordförande

Carina Mannefred

Carina Mannefred

Sekreterare

Anna Bergengren

Anna Bergengren

Kassör

Ann Warmenius

Ann Warmenius

Andreas Hellström

Andreas Hellström

Jerker Nilson

Jerker Nilson

Anders Glemfelt

Anders Glemfelt

Paul Frankenius

Paul Frankenius

Michael Åhman

Michael Åhman

Thomas Gustafsson

Thomas Gustafsson

Per Lundblad

Per Lundblad