Styrelsen

Kraftens hus styrelse arbetar helt ideellt, vi har olika bakgrunder och erfarenheter med oss, och därmed också ett brett kunskapsfält att utgå ifrån i vårt uppdrag. Styrelsen väljs varje år vid föreningsstämman av Kraftens hus medlemmar. Vi verkar idag i Sjuhäradsområdet men är också med i olika forum inom Västra Götalandsregionen och nationellt. Vårt uppdrag är att erbjuda cancerdrabbade och cancerberörda en mötesplats där man får socialt, emotionellt, praktiskt och fysiskt stöd och för att möta andra i samma situation. 

blue and brown steel bridge
Ralph Harlid

Ralph Harlid

Ordförande

Leine Persson

Leine Persson

Vice Ordförande och patientföreträdare

Carina Mannefred

Carina Mannefred

Sekreterare

Anna Bergengren

Anna Bergengren

Kassör

Anders Glemfelt

Anders Glemfelt

Ledamot

Eija Hägg

Eija Hägg

Ledamot

Jerker Nilsson

Jerker Nilsson

Ledamot

Martin Persson

Martin Persson

Ledamot

Tony Willner

Tony Willner

Ledamot

Michael Åhman

Michael Åhman

Suppleant och patientföreträdare

Patrik Alexandersson

Patrik Alexandersson

Suppleant

Paul Frankenius

Paul Frankenius

Suppleant

Tomas Johansson

Tomas Johansson

Suppleant