Förstudie

Patienter, närstående, representanter från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sjukvård, politik och näringsliv skapade genom 7 stycken designworkshops och dialogmöten en gemensam vision och en konkret verksamhetsmodell av en framtidens Kraftens hus.

blue and brown steel bridge
Uggla

Klicka på bilden för att se den större.