Vision

Visionen växer fram och vi kan börja konkretisera vad patient – närstående efterfrågar och vilket behov som ska fyllas.

blue and brown steel bridge

Tillsammans kan vi bli bättre på att möta behov hos ALLA cancerberörda

En cancersjukdom förändrar livet på många plan för alla cancerberörda. En person blir sjuk, men många fler blir berörda, både hemma bland nära och kära, på arbetet och i andra sociala sammanhang. Att få ett cancerbesked kan innebära en trygghetsförlust, både för den som drabbas och närstående, vuxna som barn. Ovissheten blir en ny vardag.

Ingen kan göra allt - Alla kan göra något

Cancerpatienter och närstående upplever ofta att det psykosociala stödet är otillräckligt, både under och efter behandling. Det kan vara svårt att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv. Att få träffa människor med liknande erfarenheter kan vara mycket värdefullt.
Vi behöver tänka nytt ur ett helhetsperspektiv om hur resurser i samhället kan användas för att utveckla stöd för cancerberörda. Innovativa idéer som har både emotionell och funktionell mening behöver utvecklas.

Kraftens hus vill ge stöd och kraft till cancerberörda

Kraftens hus vill svara upp mot dessa behov genom att vara en mötesplats där resurser sammanfogas. Vi vill skapa en plats för aktiviteter, stöd och information för cancerberörda och närstående.