Tidskriften Onkologi Sverige har uppmärksammat Kraftens Hus

blue and brown steel bridge