Kraftens hus är en av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt!

Nu är de slutliga nomineringarna till GötaPriset 2019 klara och Kraftens hus är i final. GötaPriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De fem projekten har slutnominerats […]
blue and brown steel bridge

Nu är de slutliga nomineringarna till GötaPriset 2019 klara och Kraftens hus är i final. GötaPriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De fem projekten har slutnominerats bland 383 insända bidrag.

Kraftens hus i Borås är Sveriges första stödcenter för cancerberörda, som är initierat och designat av, för och med cancerberörda. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens Hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner. Det är ett resultat av samarbete mellan cancerberörda och en mängd olika samhällsaktörer – allt i syfte att hitta och bejaka det friska och att komplettera sjukvårdens rehabilitering

Vi är stolta och glada över att blivit slutnominerade i Götapriset 2019. Kraftens hus är en av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt!

Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 12 november 2019.

Läs mer om utmärkelsen, kriterierna och vårt nominerade bidrag på www.kvalitetsmassan.se

Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen, Regionalt cancercentrum väst samt Patient- och närståenderådet i Västra sjukvårdsregionen samt, Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers Tekniska högskola.

För mer information:
Carina Mannefred, verksamhetsansvarig Kraftens hus; carina.mannefred@kraftenshus.se
Pia Bredegård, patientföreträdare Kraftens hus; pia.bredegard@kraftenshus.se