Rummets betydelse för verksamheten – studie med gruppsamtal

Information om utvärdering av miljön på Kraftens hus genom gruppsamtal med besökare 21 januari kl. 11.00 Vi vill informera om att vi kommer att utföra en studie som handlar om […]
blue and brown steel bridge

Information om utvärdering av miljön på Kraftens hus genom gruppsamtal med besökare 21 januari kl. 11.00

Vi vill informera om att vi kommer att utföra en studie som handlar om den fysiska miljön i Kraftens hus. Studien kommer studera rummets betydelse för verksamheten. Studien är en del i den utvärdering av Kraftens hus som Vinnova stödjer.

Det är viktigt att få kunskap om miljöns möjlighet för att stödja verksamheten för att kunna förmedla det till andra som vill starta upp liknande verksamheter.

Vi som kommer att genomföra utvärderingen är Marie Elf, professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljöer samt Johanna Eriksson, arkitekt och forskare inom vårdmiljöer.

Vi kommer att utföra studien som en gruppintervju och vi har tänkt att komma till Kraftens hus den 21 januari och deltaga vid fikastund på förmiddagen. Vi kommer även att vilja att någon av er visar och berättar om de olika rummen.

Ni som då väljer att delta på fikat förväntas inte att ha förberett något. Vi kommer att ställa frågor och den som vill svarar och deltar i ett samtal kring miljön. Vi beräknar att det kommer att ta ca en timme.

Materialet kommer att bearbetas så att ingen person kan identifieras och materialet kommer bara att användas av oss forskare. Resultatet kommer att ingå som en del i en rapport om Kraftens hus, dess tillkomst och resultat. Deltagandet är helt frivilligt och känner du att du under intervjun inte vill fortsätta så kan du när som helst avbryta medverkan.

Ansvarig för studien är Marie Elf och medverkande forskare Johanna Eriksson.

Marie Elf, professor i omvårdnad                                

Högskolan Dalarna

070 191 7856

mel@du.se 

Johanna Eriksson, forskare och arkitekt

Chalmers tekniska högskola

076 806 0867

johanna.eriksson@chalmers.se

Mer information kan du få av: Carina Mannefred, verksamhetschef Kraftens hus