Återhämtning – work shop

Under några veckor har vi haft förmånen att ha Sandra Jansson Crawford här på Kraftens hus, student på Hälsopromotionsprogrammet i Göteborg.Sandra bjöd in till en work shop om ”Återhämtning”  Det […]

Under några veckor har vi haft förmånen att ha Sandra Jansson Crawford här på Kraftens hus, student på Hälsopromotionsprogrammet i Göteborg.
Sandra bjöd in till en work shop om ”Återhämtning”  
Det blev ett stort intresse från våra medlemmar som bidrog med tips och egna erfarenheter hur man kan återhämta sig när livet blir tufft.

Sandra säger: Återhämta oss är något vi gör utan att tänka på det, annars hade vi inte haft kraft att gå upp på morgonen. Jag tror vi att alla sitter på bra kunskap och strategier som vi kan dela med oss av.

Foldern är sammanställd utifrån den workshopen som vi höll på Kraftens hus i mars, och finns att hämta på plats eller om du vill ha den via mail, hör av dig på sjuharad@kraftenshus.se