Site visit SÄS juni 2022

Nästa vecka står Göteborg värd för en internationell konferens International Forum on Quality and Safety in Healthcare.  Bakom konferensen står den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och […]

Nästa vecka står Göteborg värd för en internationell konferens International Forum on Quality and Safety in Healthcare.  Bakom konferensen står den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och BMJ, en världsomspännande kunskapsorganisation inom hälso- och sjukvård och som bland annat ger ut ett 70-tal medicinska och vetenskapliga publikationer, däribland British Medical Journal.

Gemensamt för de båda organisationerna är ambitionen att bidra till förbättring och utveckling av hälso- och sjukvård, bland annat genom konferenserna där experter och vårdpersonal möts för att dela kunskap. Denna årliga konferens samlar över 3000 deltagare från ett 70-tal länder.

Invigningsdagen 20/6 erbjuds ett studiebesök i Borås där Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och Kraftens hus samverkar. Rubrik för studiebesöket är Together with the patient, for the patient – a road to excellence. Till detta besök kommer 70 internationella gäster från bland annat Nya Kaledonien, USA, Storbritannien, Norge och Nederländerna.

Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har lång erfarenhet av att arbeta med processinriktad förbättring inom vården vilket de bl.a. kommer att visa upp under studiebesöket. 

Två av Kraftens hus patientföreträdare Leine Persson Johansson och Kristina Carlander kommer att medverka och berätta om sina erfarenheter av verksamheten och vad Kraftens hus betyder för dem. De kommer också att prata om hur sjukvården och en ideell förening av typen Kraftens hus kan samverka och utvecklas tillsammans. En ”nygammal” film kommer också att visas, där två av våra ”gamla” filmer är ihopklippta till en ny film. I filmen berättar cancerdrabbade hur det var för dem att få en cancerdiagnos och vad Kraftens hus betyder för dem personligen.

Det är en ynnest för oss på Kraftens hus att få möjlighet att tillsammans med sjukvården i Borås få möjlighet att presentera vår verksamhet för internationella besökare. Även sjukhusledningen på SÄS är mycket glada över att vi kan erbjuda denna möjligheten tillsammans.