Cancer workshop för patientorganisationer (digitalt)

Vi på Kraftens hus vill dela information om en kommande cancer workshop för patientorganisationer: Cancer workshop för patientorganisationer Tillsammans med RCC Stockholm- Gotland arrangerar Cancer Research KI vid Karolinska Institutet […]
blue and brown steel bridge

Vi på Kraftens hus vill dela information om en kommande cancer workshop för patientorganisationer:

Cancer workshop för patientorganisationer

Tillsammans med RCC Stockholm- Gotland arrangerar Cancer Research KI vid Karolinska Institutet nu för sjätte gången en cancerworkshop för patientorganisationer. 

Workshopen hålls den 7 oktober 2022 digitalt via zoom (10.00-11.20). Deltagarna kommer under dagen att erbjudas en inblick i den spetsforskning som sker inom cancer och denna gång behandlas ämnen såsom bukspottkörtelcancer och beslutsfattandet kring screening av kolorektal cancer. Tillfället erbjuder en möjlighet att diskutera med de främsta forskarna, läkarna och beslutsfattarna inom området cancer.

Tillfället kommer att arrangeras digitalt via programmet zoom.  Den digitala inbjudan kommer att skickas den 6 oktober till alla som registrerat sig.

Du är välkommen att delta antingen som enskilt patient eller företrädare för en patientorganisation.

Anmälningar tas emot av Johanna Furuhjelm på Cancer Research KI genom att skicka ett mejl till adressen johanna.furuhjelm@ki.se.

Välkomna!