Julhälsning från Kraftens hus

blue and brown steel bridge