Vi behöver Dig som medlem i Kraftens hus

Vi behöver Dig som medlem för fortsatt utveckling av Kraftens hus! När vi med din hjälp blir fler medlemmar har vi möjlighet att ansöka om statsbidrag för hela vår verksamhet.
blue and brown steel bridge

Vi behöver Dig som medlem för fortsatt utveckling av Kraftens hus!

Vårt mål är minst 500 medlemmar innan augusti månad är slut idag är vi totalt 466 medlemmar

Riksföreningen Kraftens hus Sverige bildades i juni 2023 och består av de tre föreningarna i Borås, Göteborg och Stockholm

När vi med din hjälp blir fler medlemmar har vi möjlighet att ansöka om statsbidrag för hela vår verksamhet

Genom att bli MEDLEM i Kraftens hus Sjuhärad stödjer du vår verksamheten för cancerberörda – drabbade och närstående! Medlemskapet kostar 100 kr/år – anmäl dig här på hemsidan och betala via swish till 123 209 00 90